martino stoelen

Organisatie

Bestuur

We schrijven 1992 wanneer een paar toneelliefhebbende vrienden hun kindje, genaamd Teater 2000, boven de doopvont hielden. Het was wijlen Rudi Lekens die destijds, met een paar bevriende Pintenaars, de toneelvereniging oprichtte. Ze hadden vastgesteld dat er geen enkele voltijdse toneelvereniging in De Pinte bestond. Het toneel dat toen gebracht werd, bleef beperkt tot een aantal verenigingen die als hoofddoel andere activiteiten hadden en die daarnaast éénmaal per jaar een toneelstuk opvoerden. Er waren ook heel wat goede acteurs in De Pinte te vinden maar die speelden in de naburige gemeenten. Redenen genoeg om een échte toneelvereniging op te richten in de eigen gemeente.
In 1993 was de eerste productie een feit. We speelden ‘De Nacht van de 16de januari’ waaraan alle stichters zelf meewerkten, alsook een aantal acteurs die geen enkele toneelervaring hadden. Sindsdien speelt Teater 2000 twee tot drie producties per jaar en is het ledenaantal, van zowel spelers als medewerkers, in de loop der jaren sterk gestegen.
We kiezen ervoor om een erg gevarieerd aanbod te brengen. Verschillende genres en verscheidene thema’s komen aan bod. We proberen zoveel mogelijk leden de kans te geven hun hobby uit te oefenen. Ook in de regie zorgen we voor voldoende afwisseling. We hebben onze eigen huisregisseurs maar daarnaast doen we ook vaak een beroep op professionals.
We vinden het ook belangrijk dat de jeugd de weg naar het podium vindt. We geven heel vaak jongeren de kans om te proeven van theater door hen te laten meespelen in één van de volwassenproducties. We brachten ook reeds een tiental jongerenproducties.
Employee
Kenneth Devriese
Voorzitter
Employee
Steven Lekens
Ondervoorzitter / Artistieke leiding
Employee
Koert Hublet
Logistiek/Techniek/Decor
Employee
Dominique Cardon
Penningmeester/P.R.

Enkele mijlpalen

1992

Oprichting Teater 2000

1993

Stichtings­vergadering van de vzw

2000

Oprichting 'Jong geweld'

2013

Afscheid van de voorzitter Rudi Lekens ┼

2013

Nieuw bestuur met Sabine De Cocker (voorzitter), Tania Vanden Bossche (ondervoorzitter en secretaris), Sofie Furniere (penningmeester), Bob Sonneville (productie) en Steven Lekens (artistiek)

2015

Teater 2000 brengt "De Koning Sterft" (Ionesco) op de NTGent-planken o.l.v. Maarten Van Steenbergen

2016

Afscheid van ondervoorzitter - secretaris Tania Vanden Bossche ┼

2016

Nieuw bestuur met Sabine De Cocker (voorzitter), Steven Lekens (ondervoorzitter en artistiek verantwoordelijke), Ann Delie (penningmeester), Kenneth Devriese (secretaris en eventverantwoordelijke) en Isabelle Janssens (PR-verantwoordelijke en afgevaardigde cultuurraad)

2018

We vieren 25 jaar Teater 2000 met het stuk "Het Gezin van Paemel" (Cyriel Buysse) o.l.v. Marc De Bruyker

2020

Nieuw bestuur met Kenneth Devriese (voorzitter), Steven Lekens (ondervoorzitter en artistiek verantwoordelijke), Koert Hublet (Logistiek, techniek , decor) en Dominique Cardon (PR-penningmeester)

2023

We vieren 30 jaar Teater 2000 met het stuk "Midzomernachtsdroom" (William Shakespeare) o.l.v. Sabine De Cocker

Met dank aan onze sponsors

Dirk Reynaert
Julien Matthijs
Standaard Boekhandel
Eechaute & Meiresonne
Teater 2000 vzw

Geelgorslaan 1
9840 De Pinte